3 đứa học cùng nhau 6 năm rồi🤣😊mà đôi lúc t nghĩ t có phải mà cgai k mà cứ chơi cùng ctrai suốt😂