Bts : Nâng niu từng hạt muối 😂😂 Fandom : Chắt chiu từng độ mặn 😂😂 #army絡みたい #bangtanboys #armybts #xuhuong