Gđ chíh là rào cản của tươg lai, vì bị gđ hỉu lầm 1 chuyện nên chúg con kt ròi ông giáo ạ 😞dù còn thw nhưg chẳg thể bên nhau đc nữa😔11-8💕17-12 kt💔