Lm về mà cứ chạy nhìn dáo giác trên con đườg từng đi qua cùng ai đó 😶 Giờ thì chỉ còn mình a đi trên con đường đó 😑 mất bao nhiu thời gian mới.....?