Một hành trình dài đưa e về quê!!! Nghỉ giữa đường đợi mình cắt tóc